Usługi IT

Najważniejszą częścią działalności firmy jest wspieranie innych firm z zakresu informatyki.

Jest to outsourcing usług informatycznych, czyli zlecenie zadań z danej dziedziny podmiotowi zewnętrznemu.

Jakie korzyście niesie outsourcing dla firmy?

1. pełną opiekę nad sprzętem komputerowo-biurowym 
2. instalację, konfigurację stacji roboczych PC i innego sprzętu komputerowego,
3. sprawne funkcjonowanie sieci w firmie – konfiguracja i zarządzanie, diagnozowanie i usuwanie problemów zgłaszanych przez pracowników
4. zarządzanie systemami kopii bezpieczeństwa,
5. nadzorowanie zewnętrznych dostawców usług (np. telekomunikacyjnych),
6. zarządzenie licencjami oprogramowania firmy,
7. zarządzanie stroną WWW przedsiębiorstwa, aktualizacja treści, nadzorowanie domeny, kont pocztowych, hostingu,
8. obsługa serwerów – konfiguracja kompleksowego środowiska pracy firmy,
9. stałość i przewidywalność kosztów obsługi informatycznej.